آگاهی، بینش و طالع بینی

در اینجا من سعی می‌کنم طالع‌ بینی را با منابع علمی‌ که مطالعه کرده‌ام توضیح بدهم.

۲ مطلب در فروردين ۱۳۹۵ ثبت شده است

طالعبینی چینی (علائم زودیاک)

طالعبینی چینی بر اساس سال و تجدید آن هر دوازده سال است. این به این معناست که هر سال به حیوانی مربوط داده میشود و هر دوازده سال حیوانات دوباره تکرار میشوند. آدمهایی که در هر سال بخصوص بدنیا آمده اند خصوصیات شبیه بهم دارند. این رابطه در عرض سالیانه سال امتحان شده و نتیجه آخر یکسری خصوصیات است که به یک حیوان مربوط بسال تشبیه داده میشود.

این نوع طالعبینی به زودیاک معروف است. این نوع طالعبینی به حرکات اجرام آسمانی بستگی دارد. در مقاله قبل در مورد ارتباط اجرام آسمانی و اثر آنها در زندگیمان بطور کامل صحبت کردیم. در این مورد هم ترکیب پرتوهای این اجرام هر دوازده سال دوباره شروع میشود.

در ضمن بعضی از این حیوانات هر چهار بار به حیوان بخصوصی تبدیل میشوند. برای مثال اسب که هر چهار بار به اسب آتش تبدیل میگردد.

برای اطلاع شما تمام علائم زودیاک را نام میبریم.

موش    گاو    ببر    خرگوش    اژدها    مار    اسب    گوسفند    میمون    خروس    سگ    خوک

موافقین ۰ مخالفین ۰

کفبینی (چیرومانسی)

کفبینی یکی دیگر از فرمهای طالعبینی با استفاده از طبیعت است. در این مورد کفبین با استفاده از خطوط کف دست میتواند شخصیت شخص را بازگو کند و حتی برخی از اتفاقات آینده را در مورد آن شخص ببیند. حالا از نظر علمی نگاه میکنیم.

از نظر علمی خطوط کف دست بخاطر اینست که استحکاک را زیاد کند تا اجسام از دستمان سر نخورد. ولی چرا خطوط باین شکل وجود دارند و چرا برای هر شخس تفاوت دارد هیچ توضیح علمی وجود ندارد. خطوط کف دست برای هر کسی متفاوت است. ولی نه مثل اثر انگشت. یکسری از انسانها شاید خطوط شبیه بهم داشته باشند. اگر دقت کنید میبینید این اشخاص شخصیتها و آینده شبیه بهم دارند.  یکی از معروفترین خطوط کف دست خط عمر میباشد.

برای خط عمر و از نظر علمی هیچ رابطه ای نتوانستم پیدا کنم ولی با اطرافیانم امتحان کردم و به تجربه درست رخ داد و بین آن دو رابطه ای بود. ولی این امتحان برای نفرات انگشت شماری بود و دلیل نمیشود برای بقیه هم صادق باشد. از طرف دیگر خط عمر را فالگیرها در سالیانه زیاد امتحان کرده و نتیجه این بوده که این خط به مدت زندگی ارتباط دارد و طبیعت از طریق خطوط دست چیزی را بما میگوید.


موافقین ۰ مخالفین ۰