تا بحال شده به آسمان آبی خیره شوید و ابرها را که مثل قایقهایی سفید آرام آرام در آن زمینه آبی حرکت میکنند مشاهده کرده باشید؟ اتفاق افتاده که این ابرها برای شما به اشکال مختلف در آمده باشند؟ آیا از خود سوال کرده اید که شاید این اشکال معنی خاصی داشته باشند؟ بگذارید تا این صحنه زیبا را که کشیدم برایتان توضیح بدهم که با زیباییش  چطور در زندگی شما اثر میگذارد.

ابرها یکی از زیباترین پدیده های طبیعت هستند که نگاه کردن به حرکت آنها در آسمان لذت بخش است. آنها انواع بسیاری دارند که کومولوس نوع محبوب من است. کومولوس در قسمت بالایی سفید و در قسمت پایینی خاکستری رنگ است. آنها در آسمان مثل زورقهای زیبایی حرکت میکنند. انواع دیگر ابرها هم زیباییهای خاص خود را دارند.

بعضی مواقع ابرها اشکال مختلفی میسازند که شبیه حیوانات, گیاهان, مردم, عوامل طبیعی و اشیاع هستند. این اشکال به دو صورت واضح و آشکار یا محو و نامشخص پدیدار میشوند ولی هنوز هم میتوانید شکلی که بوجود آورده اند را تشخیص بدهید. آیا این اشکال اتفاقی بوجود میایند یا قدرت برتری در درست شدنشان دست دارد. اگر نیروی برتری در کار است پس این اشکال باید معنی داشته باشند. این معانی  شاید در مورد تفسیر حال یا آینده باشند که در اصطلاح دیدن سرنوشت یا طالعبینی مینامند.

طالعبینی از هزاران سال پیش وجود داشته و مردم از آن برای حل مسایل روزمره و حتی برای پیشبینی وقایع آینده استفاده میکردند که امروزه هم این موضوع ادامه دارد. ما در تاریخ میبینیم مصریها, یونانیها, چینیها و سایر ملل از طالعبینی بصورت یکی از محبوبترین روشهای پیشگویی آینده استفاده میکردند. حتی پادشاهان و سران ممالک از طالعبینی برای کمک در مورد زندگی و آینده مملکتشان استفاده میکردند. آنها به طالعبینی اعتقاد داشتند چون عملکرد آن را بارها و بارها دیده بودند.

بسیاری از وقایع مهم تاریخی که پیشبینی شده بود همانطور که گفته شده بود بوقوع پیوست. بعضی از مردم شاید به طالعبینی اعتقاد نداشته باشند و فکر کنند اینها خرافات است. اما تاریخ نشان میدهد که طالعبینی در بیشتر مواقع درست عمل کرده است و حتی امروزه هم بسیاری از آن برای راهنمایی در زندگیشان استفاده میکنند. بسیاری از مردم دلایل علمی برای طالعبینی دارند و بقیه آن را از دید فلسفی مینگرند.

طالعبینی یعنی خواندن و تعبیر علائمی که از طریق یک رسانگر نشان داده میشود. پدیدار شدن این علائم بستگی به نیروهای مافوق طبیعت دارد که باعث بوجود آمدنشان هستند. این علائم در هر رسانگر معنی خاص خود را دارد و از هر رسانگر به نوع دیگری متفاوت است.

یک مثال, فال قهوه است که ذرات قهوه در ته فنجان اشکالی درست میکند که آنها را میشود خواند و تعبیر کرد.

کف بینی هم یکی دیگر از انواع طالعبینی است که کفبین خطوط کف دست را میخواند و تعبیر میکند ومیتواند برخی از وقایع آینده را هم پیشبینی کند.

یکی از محبوبترین طالعبینی ها, که محبوب من هم هست, طالعبینی نجومی است. این نوع طالعبینی از موقعیت اجرام آسمانی استفاده و تاثیر آنها را در زندگی ما تجزیه و تحلیل میکند.

یکی از انواع طالعبینی آرومانسی است که شاید کمتر در موردش بدانید. آرومانسی از علائم جوی استفاده میکند تا آینده را پیشبینی کند. طبیعت اصولأ منبع خوبی برای دیدن سرنوشت است که آینده برای ما چه رقم زده است. آرومانسی از زمانهای پیش وجود داشته. یکی از شاخه های این رشته نفومانسی نامیده میشود که از شکل, رنگ و موقعیت ابرها در آسمان استفاده میکند تا آینده شما را پیشگویی کنند.

با کمال تاسف اطلاعات زیادی در مورد نفومانسی باقی نمانده. نفومانسی در آغاز تمدنهای بشری محبوب بوده ولی بعدها توجه زیادی به آن نشد و تبدیل به هنر گمشده گردید.