من نویسنده آزاد هستم و در مورد فالگیری مینویسم.


من از زمان کودکی به فالگیری و طالع بینی علاقه داشتم. از سن 18 سالگی شروع به تحقیق در مورد این موضوع کردم.


این وبلاگ در مورد تحقیقات 30 ساله من هست.